Apie mus

       SP UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ buvo įregistruotas  1996 gegužės 17 d. Šalčininkų rajono savivaldybėje. 2003 m. balandžio 29 d. Šalčininkų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr.29 perregistruoti SP UAB į UAB. 2003 m. gegužės 20 d. buvo išduotas naujas pažymėjimas UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“.

      UAB,, Eišiškių komunalinis ūkis“ yra juridinio asmens teises turinti įmonė, kurios  visas turtas nuosavybės teise priklauso Šalčininkų savivaldybei. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, įstatais ir bendrovės vidaus dokumentais. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

     Bendrovės įstatinis kapitalas yra 262030,08 EUR. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 9048 (devynis tūkstančius keturiasdešimt aštuonios) paprastąsias vardines akcijas, kuriu kiekvienos nominali vertė yra 28,96 EUR. Bendrovės akcininkas – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

Posted in Be kategorijos | Leave a comment