Apie veikla

    Mūsų įmonė Šalčininkų rajono savivaldybėje yra vieną iš 3 pagrindinių vandens tiekėjų, kuri aprūpina geriamuoju vandeniu rajono gyventojus, įmones ir įstaigas. Aptarnaujame 12 gyvenviečių: Kalesninkų, Purvėnų, Dainavos, Pabarės, Tetėnų, Gelūnų, Butrimonių, Jančiūnų, Dailidžių, Padvarionių,Vilkonių ir Emiliškių kaimus, esančius Eišiškių, Dainavos, Butrimonių, Pabarės ir Kalesninkų seniūnijose.

      Dėl geriamojo vandens tiekimo su mūsų įmone yra pasirašyta daugiau kaip 600 sutarčių, kuriu pagrindu vanduo yra tiekiamas daugiau kaip 2000 gyventojų.

     Eksploatuojame daugiau negu 20 km vandentiekių. Vandentiekių tinklų būklė vertinama patenkinamai. Didžiąja dalimi naudojami plieniniai ir ketiniai vamzdžiai, kurių skersmuo 50 – 100 mm. Vartotojams tiekiamas tik požeminis vanduo.

     Padvarionių, Vilkonių, Emiliškių, Dainavos, Pabarės, Gelūnų, Dailidžių, Butrimonių,Kalesninkų ir Jančiūnų kaimuose buvo padaryta vandentiekių rekonstrukcija, įrengti dažnio keitikliai.  Tetėnų ir Purvėnų kaimuose veikia vandens bokštai.

     Pagal TIPK leidimą vandens paėmimas ir vartojimas 44 tūkstančiai m³ per metus, faktiškai per 2014 metus gyventojams bei įmonėms pateko 41,5 tūkstančių m³.

     Visose eksploatuojamų  atlikta vandens kokybės analizė, kuriose metu nustatyta, kad juose vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos Geriamojo vandens ir kokybės reikalavimai“.

     Nuotekų valymo įrenginiai yra įrengti Butrimonių bei Tetėnų gyvenvietėje. Eksploatuojame maždaug 3 km nuotekų tinklų. Pagal TIPK projektinį našumą numatomas išleisti didžiausias buities nuotekų kiekis Tetėnų NVĮ yra 21,9 tūkst. m³ /m., Butrimonių NVĮ – 10,95 tūkst. m³/ m.. Faktiškai per 2015 metų  išleista 3,153 tūkst. m³.