Įmonės finansinės veiklos ataskaita

 

Vidutinis vartotojo suvartoto vandens kiekis (m3 per mėn.)

Nutarimas dėl baziniu kainų nuo 2023-10-01

Eišiškių komunalinis ūkis audito išvada 2022

Eišiškių komunalininkas RVA patikros ataskaita 2022

APRAŠAS 2019-12-31

Šalčininkų raj. sav. tarybos Sprendimas

Sprendimas dėl perskaičiotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

EKU reguliuojamos veiklos patikros ataskaita 2021 m.

Eisiskiu komunalinis ukis audito isvada 2021 m.

Aiškinamasis raštas 2021 m.

Sprendimas Nr.T-611

EKU reguliuojamos veiklos patikros ataskaita 2020 m.

Eisiskiu komunalinis ūkis audito isvada 2020 m.

Metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys (vandens sektorius) 2019 m.

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO 2019 m.

Eišiškių komunalinis ūkis audito išvada 2019 m.

Preliminarių ataskaitų rinkinys 2019 m.

RVA rinkinio patikros ataskaita 2019 m.

Vidutinis vartotojo suvartoto vandens kiekis (m3 per mėn.) 2019 m.

Sprendimas

Preliminari metinė atskaitomybė 2018 m.

PELNO (NUOSTUOLIŲ) ATASKAITA 2018m.

PAT.VEIKLOS IR PLĖTR. PLANAS 2018 m.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIU ATASKAITA 2018M.

Eisiskiu komunalinis ukis audito isvada 2018 m.

BALANSAS .2018m.

Aiškinamasis raštas 2020 m.

Aiškinamasis raštas 2018 m.

2018 veiklos ataskaita.

Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2016 m.

Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2017 m.

Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m.

2015 m. veiklos ataskaita

2016m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita

2020 m.veiklos ataskaita

2021 m. veiklos ataskaita

RAS išvada-2017 m.

RAS išvada- 2018 m.